• Công ty CP Phát triển Giải pháp Y tế Việt Nam
  • 89 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội
  • Hotline (+84) 0899-96-95-95
Triển lãm Vue PACS tại hội nghị điện quang và y học hạt nhân 2018
»
Nghiên Cứu CNTT Y tế
Triển khai / Bảo trì PACS
Triển khai / Bảo trì CIS
Tư vấn CNTT

Hoạt động nổi bật

Đối tác tiêu biểu